Vad är yoga

Vad är Yoga?

Patanjali definierar yoga som ett sinnestillstånd där sinnets aktiviteter är minskade och kontrollerade. Det ger dig en närvaro och ett lugn som i vardagen kan vara svårt att hitta. Yoga kan hjälpa dig att lära känna dig själv och att träna på att vara här och nu.


Detta är vårt mål, men vägen är både lång och krokig och kräver hårt arbete och tålamod. Till din hjälp erbjuder yogan flera redskap. Själva ordet yoga betyder "länk" eller "förena". Yoga är länken mellan din kropp, ditt andetag och ditt inre, ditt medvetande.


Yoga härstammar från Indien och är en flera tusen år gammal tradition för hälsa och utveckling, där stor vikt som sagt läggs på helheten. Yoga är unikt på det sätt att det ser till hela människan och hela livssituationen.


Yoga handlar om:


  • hur du relaterar till medmänniskor och miljön omkring dig (yama ) men också om relationen till dig själv (niyama).
  • kroppsrörelser  (asana ) för att öka styrka, smidighet, balans men också för kännedom om den egna kroppen. Rörelserna påverkar inte bara muskler och leder utan också matsmältning, inre organ, nervsystem och körtlar.
  • andning ( pranayama ), alla rörelser görs medvetet i takt med din andning. Genom andningen kan du lära dig att lyssna på dig själv och hur du mår.  Det finns andningsövningar för att hjälpa dig slappna av, eller för att fylla på med kraft och energi.
  • meditation (dhyanam), första steget är att lära dig att styra uppmärksamheten,  och fokusera. Genom hitta redskap för att hålla fokus, ha ett skärpt sinne, så är lättare att se och handla klart. Reflektion, återkoppling och att tänka efter innan vi agerar gör att vi har större chans att göra så bra val som möjligt för oss själva.

 

lena.e [at] harmoniyoga.se | mobil: +46 730 346 667


Copyright HarmoniYoga Education 2017-